TranmursskolaN

En friskola i Gävle på kristen grund

 

 

Läs mer om oss

Om Tranmursskolan

Tranmursskolan GKS startade 1996 som den första friskolan i Gävle. Skolan drivs av en icke vinstdrivande ideell förening. Skolan är öppen för alla, oavsett livsåskådning.

Tranmursskolan är en grundskola med undervisning från förskoleklass till årskurs 9. Skolan har fritids som är öppet mellan kl 06:30- 17:00. Skolan har cirka 70 elever från förskoleklass till årskurs nio.

Tidigare hette skolan Trädgårdsskolan eftersom skolan då låg på Trädgårdsvägen. För att markera att vi är en grundskola, och inte en plantskola, har vi nu bytt namn till Tranmurskolan, efter den plats där skolan ligger på Pukslagarvägen 20 i Södra Bomhus.

Busshållplatsen vid skolan heter Tranmur och är sista hållplatsen på busslinje 3.

Varje elev är unik

Varje elev är en unik varelse med en kapacitet att lära sig och utvecklas efter sin fulla potential. Skolans utmaning är att ge rätt förutsättningar till utveckling. Vi ser varje individ som en existentiell varelse med ande, kropp och själ. Vi vill se varje elevs egenvärde som en unik människa och vår förhoppning är att eleverna på Tranmursskolan får erfara att de är fantastiska personer oavsett social bakgrund, funktionsvariationer, etnicitet, ålder etc.

Vad vi vill

Vi vill:

 • främja elevernas lärande genom att skapa goda förutsättningar för inlärning och personlig utveckling i lugn miljö.
 • ge eleverna kunskaper för livet samt insikt om att lärande är intressant och något som pågår hela livet.
 • berika Gävle med en grundskola med kristen värdegrund och etik.
 • överföra värden och traditioner, språk och kunskaper från en generation till nästa.
 • förmedla att varje elev är unik och älskad för den person som den är.

   skicka din ansökan nu

   Vill Du ansöka om plats på Tranmursskolan GKS

   Skicka Din ansökan via mail till ansokan@gks.nu

   Välkommen till en skola med stort hjärta!

   Vårt arbetssätt

   Vi arbetar i åldersblandade klasser  där vi verkar för goda kamratrelationer och en stimulerande arbetsmiljö  anpassad efter varje individs inlärningsstil och förmåga. En trygg arbetsmiljö med goda relationer är förutsättningen för inlärning!

   Vi följer Skolverkets läroplan samt det centrala innehållet i samtliga ämnen.

   7 av 9 lärare är legitimerade i sina ämnen. Vår satsning på hög lärartäthet gör att eleverna på vår skola blir sedda och får tillfälle till mycket stöd i undervisningen. Det tror vi är en av anledningarna till den trivsel som personal och elever ger uttryck för.

   Vi strävar efter ordning och kvalitet i arbetet och har tagit till oss devisen: Skolan behöver både ramar och kramar.

   Tranmursskolan är en helt mobilfri skola.