Verksamhet

Skolledning har ordet

Varje elev är en unik varelse med en kapacitet att lära sig och utvecklas efter sin fulla potential. Skolans utmaning är att ge rätt förutsättningar till utveckling. Vi ser varje individ som en existentiell varelse med ande, kropp och själ. Vi vill se varje elevs egenvärde som en unik människa och vår förhoppning är att eleverna på Tranmursskolan får erfara att de är fantastiska personer oavsett social bakgrund, funktionsvariationer, etnicitet, ålder etc.

 Vi vill:

  • främja elevernas lärande genom att skapa goda förutsättningar för inlärning och personlig utveckling i lugn miljö.
  • ge eleverna kunskaper för livet samt insikt om att lärande är intressant och något som pågår hela livet.
  • berika Gävle med en grundskola med kristen värdegrund och etik.
  • överföra värden och traditioner, språk och kunskaper från en generation till nästa.
  • förmedla att varje elev är unik och älskad för den person som den är.

Årskurs F-3

Välkommen till klass F-3! Lilian Aldén och Camilla Khalili är klassföreståndare i F-1. Kicki Hedblom är klassföreståndare i 2-3. Vill du nå oss så maila till:

Lilian på lilian@gks.nu

Camilla på camilla@gks.nu

Kicki på kicki@gks.nu

Marie Jeanette Magnusson är Fritidsansvarig. Maila till : mjm@gks.nu

Årskurs 4-6

Välkommen till Klass 4-5 och 6!

Mattias Ericsson är klassföreståndare i 6:an och nås på mail: mattias@gks.nu

Boë Seisay och MariJeanette Magnusson är klassföreståndare i 4-5:an och nås på mail: boe@gks.nu och mjm@gks.nu  

Årskurs 7-9

Välkommen till högstadiet!  Vi som arbetar mest med de äldre eleverna är:

Lars Lönnblad: klassföreståndare för hög och lärare i matematik, NO, trä- och metallslöjd samt hemkunskap.

Per Gylén: klassföreståndare för hög och lärare i SO och HKK.

Boë Seisay: svenska och engelska.

Mattias Eriksson: musik och idrott.

Marie-Jeanette Magnusson: bild och textilslöjd.

Fritidshem

Välkommen till Fritids!

Vi erbjuder fritidsverksamhet före och efter skoldagen från förskoleklass till år 3.

Fritids har öppet mellan 06.30 och 17.00.