Klagomålshantering

Vi vill höra era åsikter

Klagomål

Om du har synpunkter och klagomål på vår skolas verksamhet är du välkommen att framföra dem. Nedan kan du läsa ett dokument för att se hur du på bästa sätt når fram med ditt ärende.